Post Tagged as ‘De Bijbel’

Wat is de bijbel voor boek?

Het woord ‘bijbel’ is afgeleid van het Griekse biblia dat ‘boeken’ betekent. De bijbel vormt als één groot boek een eenheid, maar is tegelijkertijd een verzameling losse boeken van uiteenlopend karakter. De bijbelboeken samen bevatten de heilige geschriften van joden en christenen. Het zijn verhalen en gebeurtenissen, religieuze wetten en leefregels, liederen, profetieën en spreuken, die eeuwenlang van generatie op generatie mondeling zijn doorgegeven. Op zeker moment zijn al die genres op schrift gesteld en bewerkt of aangevuld tot de bijbelboeken die we nog steeds kennen. Tussen het ontstaan van het eerste en laatste bijbelboek liggen ruim elf eeuwen, en […]

Read More