Bijbelstudies

bijbelstudie

Alpha cursus – Samen met nderen op zoek naar de zin van het leven in tien bijeenkomsten
Audio bijbel – luister online naar de bijbel
Bijbel-online – gratis app voor offline gebruik
Bijbelinstituut Belgie – Evangelische Theologische Faculteit Leuven
Bible Study Tools – Zeer gebruiksvriendelijke tool om je eigen notities te maken bij bijbelversen
Biblical Studies Foudation – Alles over bijbelstudies
Bijbelcursus.nl – Over de inhoud van de bijbel en het Christelijk geloof
Back to the Bible